اخبار مرکز

فراخوان عضویت در کمیته های تخصصی کارشناسان رسمی مرکز و فرآیند امتیازدهی به منظور ارجاع امور کارشناسی

فراخوان عضویت در کمیته های تخصصی کارشناسان رسمی مرکز و فرآیند امتیازدهی به منظور ارجاع امور کارشناسی

به گزارش روابط عمومی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به اطلاع می رساند؛

معاونت کارشناسان رسمی مرکز طی فراخوانی از کلیه ی کارشناسان محترم مرکز دعوت کرد که با بارگذاری برترین مستندات کارشناسی خود در هریک از حوزه های صلاحیتی ، امکان عضویت خود را در کمیته های تخصصی مرکز فراهم کنند.

لازم به ذکر است این مستندات بارگذاری شده، مبنای ارزیابی میزان توانمندی کارشناسان رسمی در رتبه بندی به منظور ارجاع امور کارشناسی خواهد بود.

دکمه بازگشت به بالا