اخبار مرکز

آغاز به کار رسمی دو شعبه دادگاه انتظامی تجدید نظر مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

آغاز به کار رسمی دو شعبه دادگاه انتظامی تجدید نظر مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

آغاز به کار رسمی دو شعبه دادگاه انتظامی تجدید نظر مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

به گزارش روابط عمومی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه؛ در راستای رسیدگی هر چه سریعتر به پرونده های تجدید نظر و افتتاح دادسرا و دادگاه های بدوی استانها دو شعبه تجدید نظر برای دادگاه انتظامی مرکز که سابقاً یک شعبه بود رسماً کار خود را آغاز کردند.

به گفته دکتر رئوف، دادستان انتظامی مرکز یکی از مصادیق تحول در دادسرا کاهش اطاله دادرسی بوده و با راه اندازی این دو شعبه که برابر ماده 26 آیین نامه مرکز مصوب 1397/11/27 رئیس قوه قضائیه صورت گرفته است، می توان تا حد خوبی به این هدف دست پیدا کرد.

لازم به ذکر است قضات این شعبات از قضات با تجربه و قدیمی قوه قضائیه بوده که به تازگی حکم ایشان توسط رئیس محترم قوه قضائیه جهت تصدی منصب قضا در دادسرای انتظامی مرکز صادر گردیده است.

دکمه بازگشت به بالا