اخبار مرکز

جلسه هم اندیشی کمیسیون ارتقاء نظام خدمات حقوقی و قضایی مرکز

جلسه هم اندیشی کمیسیون ارتقاء نظام خدمات حقوقی و قضایی مرکز با حضور اساتید دانشگاهی کشور در خصوص موضوع طراحی مدل کیفیت خدمات حقوقی برگزار شد.

دکمه بازگشت به بالا