اخبار مرکز

جلسه مشترک بین مدیر آموزش مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و همراهان با رئیس و برخی از معاونین مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وابسته به وزارت راه و شهرسازی و بازدید از مجموعه فعالیت های مرکز تحقیقات

جلسه مشترک بین مدیر آموزش مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و همراهان با رئیس و برخی از معاونین مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وابسته به وزارت راه و شهرسازی و بازدید از مجموعه فعالیت های مرکز تحقیقات

در راستای وظایف معاونت آموزش مرکز در جهت افزایش سطح علمی و تجربی کارشناسان رسمی قوه قضائیه، جلسهای با حضور آقایان شکرچی زاده، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و حسینپور شرفشاد، مدیر آموزش مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در تاریخ ١۴ اردیبهشت سال جاری، به منظور بررسی قابلیت همکاری مشترک بین دو مرکز به خصوص در مباحث آموزشی، تشکیل گردید.

اهم مطالب مطرح شده در این جلسه شامل موارد زیر است:
امکان گذراندن بخشی از تکالیف کارآموزان کارشناسی در رشته های مرتبط در مرکز تحقیقات
ایجاد شرایطی برای مراجعه کارشناسان رسمی قوه قضائیه به آزمایشگاههای مرکز تحقیقات به خصوص در پروندههایی که امکان اظهارنظر دقیق، بدون استفاده از تجهیزات خاص آزمایشگاهی میسر نباشد.

برنامه ریزی جهت بازدید کارشناسان رسمی قوهقضاییه در رشته های مرتبط از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
برگزاری جلسات آموزشی تخصصی مشترک به صورت حضوری و مجازی، مبتنی بر تجربیات اساتید و کارشناسان هر دو مرکز با هدف ارتقای سطح علمی و عملی کارشناسان رسمی
تسهیل در انتشار مقالات کارشناسان رسمی مرکز در نشریه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
پیش بینی طرح جامع حقوق مهندسی در حوزه آموزشی و پژوهشی
تشکیل انجمن های علمی با استفاده از ظرفیت اعضا و اساتید هر دو مرکز
در پایان جلسه مقرر گردید متن پیشنهادی تفاهم نامه آموزشی بین دو مرکز تنظیم و کمیته راهبری مشترک به منظور اجرای تفاهم نامه تشکیل گردد.

همچنین در حاشیه جلسه برگزار شده، از تجهیزات و آزمایشگاههای مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از جمله بتن، سازه و زلزله، تاسیسات و آکوستیک که در سطح کشور، منحصر به فرد می باشد، بازدید به عمل آمد. این بازدید، فرصت مغتنمی در جهت معرفی امکانات، وضع موجود و توانمندیهای مرکز تحقیقات بود.

 

دکمه بازگشت به بالا