اخبار مرکز

دومین شماره هفته نامه “حامی عدالت” منتشر شد

آخرین اخبار مرتبط با حوزه های حقوقی، قضایی، وکالت، کارشناسی رسمی، مشاورین خانواده و نکات آموزشی ویژه آزمون ها را در هفته نامه سراسری حامی عدالت بخوانید.

دومین شماره هفته نامه “حامی عدالت” منتشر شد.

آخرین اخبار مرتبط با حوزه های حقوقی، قضایی، وکالت، کارشناسی رسمی، مشاورین خانواده و نکات آموزشی ویژه آزمون ها را در هفته نامه سراسری حامی عدالت بخوانید.

هفته نامه سراسری حامی عدالت هر هفته بر روی گیشه روزنامه فروشی های سراسر کشور به فروش می رسد.

اشتراک‌ یکساله نشریه حامی عدالت از طریق سایت مرکز

لینک خرید اشتراک یکساله

روابط عمومی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

دکمه بازگشت به بالا