اخبار مرکز

نشست تخصصی آسیب شناسی خلاهای موجود در فرآیند استرداد مجرمین(بررسی موردی پرونده قتل قاضی منصوری)

با حضور رئیس پلیس بین الملل ناجا و سرپرست گروه حقوق بین الملل و بشر پژوهشگاه قوه قضائیه

 

دکمه بازگشت به بالا