اخبار مرکز

اطلاعیه در خصوص پذیرفته شدگان

پذيرفته شدگان گرامی

اعلام رتبه در حوزه های قضايی مورد انتخاب شما، صرفاً جهت اطلاع از ميزان تمايل سايرين به انتخاب اين حوزه ها بوده است و استنباط از این رتبه برای قبولی یا عدم قبولی صحیح نیست.

بديهی است در اعلام نتايج نهايی،
هر فرد با توجه به نمره ی كسب شده در بالاترين انتخابش پذيرفته می شود و ساير انتخاب های وی مورد بررسی قرار نمی گيرد و اين ظرفيت براي ساير
داوطلبان آزاد و در دسترس می باشد.

لذا با انتخاب صحيح و متناسب با رتبه كسب شده، احتمال مردودی شما بسيار ضعيف خواهد بود.

دکمه بازگشت به بالا