اخبار مرکز

نشست تخصصی “چالشهای فراروی تمایز انواع دستگاههای اجرایی در رویه قضایی”

نشست تخصصی “چالشهای فراروی تمایز انواع دستگاههای اجرایی در رویه قضایی”

زمان برگزاری: سه شنبه ۳۱ تیر
ساعت ۱۶ عصر

سخنرانان:

دکتر ولی رستمی عضو هئیت علمی دانشگاه تهران

جناب آقای شکوهی معاون سابق دفتر حقوقی سازمان اداری و استخدامی

 دکتر مالکی عضو هیات علمی مرکز پژوهش های مجلس و مدیرکل بیمه های اجتماعی وزارت تعاون

دکتر فاطمه افشاری
سرپرست گروه حقوق اداری پژوهشگاه قوه قضائیه

مکان برگزاری:
تهران، خ نلسون ماندلا، خیابان گلفام، ساختمان مرکز وکلا ،طبقه پنجم

این نشست به صورت زنده پخش خواهد شد.

 

 

دکمه بازگشت به بالا