اخبار مرکز

دوره سطح چهار مقدماتی داوری

دوره سطح چهار مقدماتی داوری

در این دوره ، سه موضوع مختلف در خصوص داوری آموزش داده می شود . داوطلبین از بین سه موضوع ،ملزم به شرکت در دو دوره می باشند .
شرکت در دوره سوم اختیاری است.

هزینه هر دوره مبلغ ۶۰هزار تومان میباشد.

مدت زمان هر دوره (موضوع) حدودا ۳ساعت است.

ثبت نام از علاقمندان از تاریخ ۹۹/۷/۱۰ از طریق سایت عدالتخانه انجام می شود و ثبت نام کنندگان از تاریخ۹۹/۷/۱۶می توانند دوره ها را از طریق پروفایل شخصی خود در سایت عدالتخانه ملاحظه نمایند.

مدت ارایه این دوره تا انتهای مهرماه میباشد.

 

دکمه بازگشت به بالا