اخبار مرکز

بیست و پنجمین شماره هفته نامه “حامی عدالت” منتشر شد

بیست و پنجمین شماره هفته نامه “حامی عدالت” منتشر شد

این هفته در حامی عدالت بخوانید

فلسفه مرکز وکلا در ارائه خدمات ملی حقوقی در سراسر کشور/تنها نهاد ارائه دهنده كليه خدمات حقوقی در کشور


گزارش اختصاصی «حامی عدالت» از افتتاح نخستين دپارتمان حقوق ورزشی در ايران؛ توقف شکست های حقوقی در ورزش با دپارتمان تخصصی
یادداشت اختصاصی؛ لطفا نگران زدودن زمینه های فساد نباشید!
قانونگذاری منطبق بر واقعیات، نیاز حوزه ی خانواده
پایین آمدن نرخ جرائم با رعایت فرهنگ عمومی
و … .

همراه با جدول اختصاصی حقوقی


هفته نامه سراسری حامی عدالت هر هفته یکشنبه ها بر روی گیشه روزنامه فروشی های سراسر کشور به فروش می رسد.

لینک خرید اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت

تلگرام حامی عدالت


دکمه بازگشت به بالا