اخبار مرکزاسلایدر

سی و دومین شماره هفته نامه “حامی عدالت” منتشر شد

معاون بین الملل قوه قضائیه در گفت وگو اختصاصی با «حامی عدالت» از پرونده ترور سردار سلیمانی می گوید:«مستندات، ادعای واهی دفاع آمریکا در برابر تهدید قریب الوقوع را نقش بر آب می كند » / قاتلان سردار پشت ميز محاكمه / عباسعلی کدخدایی: پرونده ترور سردار سلیماني در تاریخ حقوق بین الملل بی سابقه است

سی و دومین شماره هفته نامه “حامی عدالت” منتشر شد

این هفته در حامی عدالت بخوانید

معاون بین الملل قوه قضائیه در گفت وگو اختصاصی با «حامی عدالت» از پرونده ترور سردار سلیمانی می گوید:
«مستندات، ادعای واهی دفاع آمریکا در برابر تهدید قریب الوقوع را نقش بر آب می كند »

ویژه نامه مرد میدان؛
قاتلان سردار پشت ميز محاكمه؛
عباسعلی کدخدایی: پرونده ترور سردار سلیماني در تاریخ حقوق بین الملل بي سابقه است

سندتحول قضایی در پرونده ویژه حامی عدالت:                                                                                                                                                  حقوق اقتصادی ِحقوق مالکیتِ مندرج در سند تحول قضائی
نگاه علت محور و تمرکز بر عوامل ریشه ای در سند تحول
اقتدار مشروع دستگاه قضا ادامه یابد سند تحول نتيجه خواهد داد
سرعت تحول قضائی در فضای مجازی باید سریعتر از فضای فیزیکی باشد
و … .

لینک خرید  اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت

تلگرام حامی عدالت
hamiye_edalat@

 

دکمه بازگشت به بالا