اخبار مرکز

نشست صمیمی رئیس مرکز با رئیس کل محترم دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب استان لرستان

نشست صمیمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با رئیس کل محترم دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب استان لرستان برگزار شد

 

این نشست روز ۴شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۲۹ با هدف هم فکری، هم دلی و انسجام امور قضایی میان دادگستری و اعضای هیئت مدیره های وکلا و کارشناسان رسمی مرکز در استان لرستان برگزار گردید.

سفر به استان لرستان بيست و یکمین سفر نظارتی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه است.

روابط عمومی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه 

دکمه بازگشت به بالا